De site van www.peaty.nl (verder te noemen als PEATY) wordt samengesteld door het management van PEATY. Bij de samenstelling van de inhoud van deze site is de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. PEATY aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of de volledigheid van de verstrekte informatie.

Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel PEATY alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is PEATY niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. PEATY sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of ons product.

Bepaalde (hyper)links in deze site kunnen leiden naar websites buiten het domein van PEATY, welke geen eigendom zijn van PEATY, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van PEATY. Hoewel PEATY uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door PEATY worden onderhouden wordt afgewezen.

 

All the information on this website peaty.nl is published in good faith and for general information purposes only. We do not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information on our website is strictly at your own risk. We are not liable for any losses and damages in connection with the use of our website and our product.

From our website, you can visit other websites by following hyperlinks to these sites. While we strive to provide only links to useful and ethical websites, we have no control over the content and nature of these sites and the links to other websites do not imply a recommendation for all the content found on these sites.

Please also be aware that when you leave our website, other sites may have different privacy policies and terms which are beyond our control.