De (intellectuele eigendom) rechten met betrekking tot de Site, waaronder begrepen de auteurs en databankrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto\’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij PEATY en/of de aanbieders/intermediairs. Het is u niet toegestaan zonder toestemming van PEATY┬áde Site of enig gedeelte van de inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan wordt deze op eniger wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de Site, anders dan conform het doel van de Site.